Tato akce by měla mít trochu i sociální lidský rozměr. Firma Dopravní stavby Brno proto vloží na účet akce 50 000 Kč, navíc za každý vámi ujitý „osobokilometr“ vloží DS Brno na stejný účet další jednu korunu.

Konečnou částku potom věnujeme na konkrétní pozitivní záměr. Díky Vámi již nyní odšlapaným kilometrům věnujeme 20 000 Kč blanenskému Domovu Olga (jedná se o Domov pro naše dospělé, mentálně postižené spoluobčany), dalších 20 000 Kč pak pro odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku (zaměřuje se na onemocnění dýchacích cest i duševní onemocnění a zajišťuje následnou a dlouhodobou lůžkovou péči) dalších 20 000 Kč pro Nadační fond Vrba (poskytuje v rámci sbírky Koruna pro Vrbu praktickou pomoc a podporu ovdovělým rodinám s dětmi) a 20 000 Kč pro spolek Človíček (One Little), který otevírá dětem dveře do světa poznání a zážitků bez bariér.
Protože celková částka je již více než 80 000 Kč (také díky vám), tak DS Brno poskytnou finanční dar i páté charitativní organizaci a nyní tedy šlapeme pro Nadační fond Zdravé srdce při Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích.