Klasická návšetva Moravského krasu – Skalní žleb, jeskyně, krápníky, lodičky, lanovka. Nakonec pohled z horního můstku na dno Macochy, kde jsme byli před chvílí.

Zapsat vycházku