Koncert ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. Jednalo se o bubeníky a jejich hudba v kontextu s krasovým dómem vzbuzovala respekt. Výroba sýru už v jeskyni neexistuje. Prý nesplňovala jakési hygienické parametry, ale sýr v ní vyrobený byl skvělý. Při prohlídce právě postavené kaple v Šošůvce na mne nejvíc zapůsobil dominantní skleněný kříž.

Zapsat vycházku