Návrat ke třem smrkům. Snad z jediným rozdílem místo původních dvaceti z roku 2000 nás na vycházce bylo již obvyklých sto. Tento rok místo letadel koně, a opět beze ztát. Hodně poutníků zaujala prohlídka větrného mlýnu v Ruprechtově.

Zapsat vycházku