Prohlídka v tomto roce zpřístupněnné krasové jeskyně – válečné továrny – „Výpustek“ a návrat křtinsko-jedovnickými bukovými lesy k domovu. Opékání buřtů u Jedovnického rybníka a opravdu nádherná ukázka chovu dravých ptáku.

Zapsat vycházku