Hlavní program dnešní jubilejní vycházky Moravským krasem se odehrál asi na tom nejsprávnějším místě – v Punkevních jeskyních. I zastávka u Broušků (v Džungli) byla jistě příjemná.

Zapsat vycházku