Jedna z nejkrásnějších vycházek, a že jich už bylo osmnáct. Naše kroky tentokráte směřovaly po trase Krasová – Hřibový les – kostel v Lipovci, a následně třešňovou alejí na Velkou dohodu. Velká dohoda je vytěžený vápencový lom. Ve svých nejlepších letech skýtal obživu řadě obyvatel z blízkého období. Ne bezdůvodně se například obyvatelům nedalekého Lipovce říká Vápeníci. Na Dohodě byla hlavní zastávka spojená s tradičním opékáním klobás a také zde proběhlo příjemné vystoupení pana Siláka Frantay.
V odpolední části Vycházky jsme navštívili hospodu "U Němců v Ostrově a pak už to byl jen skok do startu i cíle – do Krasové. Letos to bylo velmi příjemných osmnáct kilometrů – nádhernou krajinou Moravského krasu.

Zapsat vycházku