Na počítadle e-vycházky svítí nádherné číslo – přes 22 000 Vámi našlapaných kilometrů. Naše toulky už tedy žijí víceméně samy sebou, svým novoročním životem. My naše myšlenky nyní více upíráme k již dříve avizované fotoknize „e-vycházka, covidu navzdory“. Několik poznámek k ní.

Přáli bychom si vytvořit opravdu velmi krásnou a velmi výpravnou dokumentární knihu. Její základ by mělo tvořit cca čtyřicet vašich zajímavých vycházek, včetně fotografií a popisu, a dále výběr cca deseti vycházek z let 2000 až 2019. Prvního února chceme vylosovat deset redukovaných vycházek, kterým naši fotoknihu věnujeme. Kdo by si chtěl tuto knihu zakoupit, tak bude stát tisíc korun a celá tato částka půjde na konto e-vycházky, veškeré náklady s knihou uhradí DS Brno.

Jestli jste dočetli až sem a projekt vycházky Vás stále zajímá, zkuste ho prosím případně posunout dál.

Ale hlavně – užijme si dosyta zimní krajiny – absolvujme a připišme další Vycházky – pro sebe i pro ty ostatní ….

Hezký den, Vlastík

P.S. Jako ochutnávku na knihu přikládáme několik fotografií.