Prohlédněte si a prolistujte celou knihu – náš společný dvouměsíční projekt. Pokud by někdo z Vás projevil o knihu zájem, tak si o ni napište na tento mail (rodriguez@dsbrno.cz). Cena knihy je 800 Kč, a naprosto celá částka (!) půjde přímo od Vás na podporu jednoho z pěti bohulibých projektů, v naší knize popsaných a představených.